مدلسازی

1)  ابتدا برنامه را باز نمایید.در صفحه برنامه، قبل از انجام هر کاری، واحد جاری را بر روی واحد دلخواه قرار دهید.همانطور که در جلسات قبل اشاره کردم، محل تنظیم واحد جاری در قسمت پایین صفحه،سمت راست قرار دارد.به شکل زیر توجه نمایید:انواع واحدها در برنامه ETABS*توجه:  همانطور که قبلا اشاره شد،اگر از ابتدا واحد جاری برنامه را بر روی واحد مورد نظر تنظیم ننمایید و بخواهید در طول مدلسازی آن را تغییر دهید، در اجرای برخی دستورات ممکن است برنامه واحد جدید را لحاظ نکند.البته اگر در یک نوع واحد (مثلا متریک)، تغییر واحد دهید، مشکلی پیش نمی آید.مشکل زمانی پیش می آید که بخواهید از یک نوع واحد به نوع دیگری تغییر واحد دهید.

 

m---> cm   (Okay)

m---> ft   (Not Okay)

 

2)  دستور New Model

برای اجرای این دستور هم میتوانید از نوار ابزار بالای صفحه و هم از منوی File و هم به کمک کلید میانبر ctrl + N این دستور را فراخوانی نمایید.بعد از اجرای این دستور صفحه ای به شکل زیر باز میشود:همانطور که میبینید سه گزینه برای انتخاب وجود دارد... و اما توضیح این سه گزینه:

Choose.edb: در ادامه خواهیم دید که برای تعریف مصالح و مقاطع و ... از منوی Define استفاده مینماییم.اگر در مدلسازی یک پروژه بدانیم که این پروژه از نظر ویژگی های مصالح و مقاطع مورد استفاده، با یک پروژه دیگر که قبلا مدل نموده ایم، مشترک است، میتوان به کمک این دستور، آن پروژه را انتخاب نمود.با این عمل کلیه مواردی که از طریق منوی Define در آن پروژه تعریف نموده ایم بعلاوه ویژگیهای صفحهPreferences  وSet Building View Options ، عینا در این پروژه نیز کپی میشود.دقت نمایید که با استفاده از این دستور، هندسه مدل قبلی در مدل جدید کپی نمیشود.

Default.edb: یک سری مقاطع پیش فرض در برنامه ETABS وجود دارد که آمریکایی هستند، با انتخاب این گزینه این مقاطع در مدل جدید، وارد میشوند.این گزینه برای ما کاربردی ندارد.


No: این گزینه برای تعریف کردن کلیه مشخصات یک پروژه از ابتدا بکار میرود.

*در اینجا فرض مینماییم که میخواهیم کلیه مشخصات پروژه را از ابتدا تعریف کنیم.گزینه No را انتخاب مینماییم.با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز میشود:
صفحه فوق، صفحه تعریف Grid هاست.

Grid چیست؟ خطوطی فرضی هستند که به منظور تسهیل مدلسازی و مونتاژ اعضا در فرآیند مدلسازی، ایجاد میشوند.

 همانطور که در شکل فوق دیده میشود، این صفحه از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

Grid Dimensions (Plan): برای تعریف اطلاعات Grid ها در پلان.

Story Dimensions: برای تعریف تعداد و مشخصات طبقات.

Add Structural Objects: مجموعه ای از عناصر سازه ای (سقفهای موجود در برنامه) که میتوان آنها در در مدل وارد نمود.


حال هر یک از گزینه های فوق را بطور کامل شرح میدهم:

Grid Dimensions (Plan)

Uniform Grid Spacing: این گزینه همانطور که از اسمش مشخص است، برای حالتی است که فاصله Grid ها در کل پروژه یکسان باشد.عملا چنین حالتی در پروژه ها به ندرت پیش می آید.

Number Lines in X Direction: تعداد XGrid ها

Number Lines in Y Direction: تعداد YGrid ها

Spacing in X Direction: فاصله XGrid ها (که در کل پروژه یکسان است)

Spacing in Y Direction: فاصله YGrid ها (که در کل پروژه یکسان است)

اما XGrid و YGrid چیست؟

XGrid: به Grid هایی میگویند که عمود بر محور X هستند.

YGrid: به Grid هایی میگویند که عمود بر محور Y هستند.

به شکل زیر توجه نمایید:

در شکل فوق XGrid ها و YGrid ها در حالت Uniform Grid Spacing  نمایش داده شده اند.

Custom Grid Spacing: ما عملا بیشتر مواقع با این گزینه کار میکنیم.این گزینه برای تنظیم دلخواه فواصل Grid ها میباشد.با انتخاب این گزینه، دو گزینه Grid Labels و Edit Grids فعال میشود.

Grid Labels: با زدن این دکمه پنجره ای به شکل زیر باز میشود:

صفحه فوق دارای دو قسمت XGrid  و YGrid میباشد.

Beginning X ID و Beginning Y ID: انتخاب حرف و یا عددی که برای نامگذاری Grid ها استفاده میشود.اگر A وارد نمایید Grid ها به ترتیب A، B، ...C نامگذاری میشوند و اگر عدد 1 را وارد نمایید به ترتیب 1و2و... نامگذاری میشوند.البته این نامگذاری در هر زمان قابل تغییر است.

دو گزینه بعدی مربوط به انتخاب محل شروع نامگذاری است که میتواند چپ به راست یا راست به چپ برای XGrid  و پایین به بالا و یا بالا به پایین برای YGrid باشد.

پس از تنظیماتِ دلخواه Ok کرده و به پنجره قبلی باز میگردیم.

Edit Grid: با انتخاب این گزینه وارد قسمت تعریف Grid ها میشویم.صفحه ای که در این قسمت باز میشود به شکل زیر میباشد:حال به شرح قسمتهای مختلف این پنجره می پردازم.

X Grid Data و Y Grid Data به ترتیب قسمتهای مربوط به معرفی XGrid وYGrid  میباشند که شامل چند ستون میباشند.در ادامه این ستونها را از چپ به راست شرح میدهم.

ستون اول: شماره ردیفGrid . این ستون توسط خود برنامه کامل میشود و کاربر توانایی تغییر آن را ندارد.

ستون دوم (Grid ID): انتخاب نام برای Grid مورد نظر.بهتر است نامگذاری منطبق با نقشه های معماری باشد.

ستون سوم (Ordinate): وارد نمودن فاصله Grid ها از هم و یا از مبدا.توضیح اینکه برای وارد نمود فواصل Grid ها به دو طریق زیر میتوان عمل نمود:

به سمت راست صفحه فوق، در قسمت Display Grid as  دقت نمایید.دو روش Ordinates و Spacing برای وارد کردن فواصل وجود دارد.

روش Ordinates: در این حالت میبایست فاصل آکس مورد نظر،تا مبدا را وارد نمود.بطور پیش فرض مبدا گوشه پایینی سمت چپِ پلان میباشد.

روش Spacing: در این حالت در ردیف مربوط به هر Grid، فاصله Gridِ بعدی نوشته میشود.ضمنا در این حالت آکس اول در مبدا مختصات فرض میشود.

در شکل زیر پلان ستون گذاری یک ساختمان دلخواه نمایش داده شده است:در جدول زیر نحوه وارد کردن فواصل Grid  ها به دو روش Ordinates و Spacing  برای YGrid های شکل فوق، نشان داده شده اند.


* دقت نمایید که طبق پلان، گرید F در مبدا قرار دارد.ضمنا در روش Spacing برای گرید A عدد صفر لحاظ شده زیر آخرین Grid است.

ستون چهارم (Line Type): برای انتخاب اصلی (Primary) و یا فرعی (Secondary) بودن Grid. برای این منظور بر روی ردیف Grid دبل کلیک کنید.فرعی یا اصلی بودن Grid تاثیری در رفتار آن ندارد، فقط نامی که برای Grid های فرعی انتخاب مینمایید، در صفحه، نمایش داده نخواهد شد.

ستون پنجم (Visibility): برای نمایش (Show) و یا عدم نمایش (Hide) یک Grid. اگر یک Grid را Hide نمایید دیگر توسط گیره ها (Snaps) قابل شناسایی نمیباشد.

ستون ششم  (Bubble Loc.): برای انتخاب محل نمایش نام Grid. میتواند در دو حالت Bottom و یا Top انتخاب شود.در جاهایی که تراکم Grid  ها زیاد است میتوان با تغییر محل نام Grid نمایش Grid ها را بهتر نمود.

ستون هفتم (Grid Color): برای تغییر رنگ Grid ها. با دبل کلیک روی آن پنجره ای باز میشود که میتوان رنگ Grid را به دلخواه  تغییر داد.

*توجه: در بالا و سمت راست پنجره تعریف Grid ها، شکل شماتیکی از Grid های تعریف شده،  نمایش داده میشود.

Units: در این قسمت میتوان واحد را تنظیم نمود.البته ما در ابتدای کار واحد را تنظیم مینماییم.

Hide All Grid Lines: برای پنهان کردن کلیه Grid ها.

Glue to Grid Lines: این گزینه به معنی چسبیدن به خطوطِ Grid میباشد.توضیح اینکه اگر این گزینه فعال باشد (تیک خورده باشد) با جابجایی Grid ها، اسکلت سازه نیز جابجا میشود.جابجایی Grid ها و اسکلت معمولا زمانی انجام میشود که نقشه معماری بنا به دلایلی تغییر میکند.

Bubble Size: تنظیم اندازه حبابی که نام Grid در آن نوشته میشود.این عدد نشان دهنده قطر آن حباب میباشد.

Reset to Default Color: اگر رنگ گریدها راتغییر داده باشیم با زدن این گزینه، رنگها به حالت پیش فرض برنامه تغییر مینمایند.

Reorder Ordinates: این گزینه زمانی قابل استفاده است که گزینه Ordinates ( و نه Spacing) فعال باشد.اگر در زمان وارد کردن فاصله گریدها آنها را به ترتیب وارده نکرده باشیم، با زدن این گزینه فواصل بطور سعودی مرتب میشوند.

تا به این جای کار Grid Dimension را تنظیم نمودیم.دکمه Ok را میزنیم و از این صفحه خارج میشویم.در قسمت بعد به شرحStory Dimension  میپردازم. پایان جلسه ششم-قسمت اول

www.civiltutorials.mihanblog.com