انتخاب کردن (Select)

در این قسمت قصد دارم روش انتخاب المانها را توضیح دهم.بطور کلی برای ویرایش المانها باید ابتدا آنها را انتخاب نماییم، لذا روش صحیح انتخاب عناصر، اهمیت ویژه ای دارد.اما قبل توضیح روشهای انتخاب المانها، میبایست چند نکته را مطرح نمایم.ابتدا بیایید اصطلاحات موجود در نرم افزار ETABS را باهم مرور کنیم: (گرچه میدانم بسیاری از شما با آنها آشنایید اما خب میبایست از پایه آموزش داد!)

Column = ستون    Beam = تیر   Brace = بادبند

Floor = کف Wall        = دیوار Ramp     = رامپ


نحوه تشخیص نرم افزار ETABS  بین ستونها، تیرهاوبادبندها و سقفها،دیوارها و رمپها


* نرم افزار هر عنصر خطی کاملا قائم را ستون (Column) تلقی مینماید.


* نرم افزار هر عنصر خطی کاملا افقی را تیر (Beam) تلقی مینماید.


* نرم افزار هر عنصر خطی را که از حالت افقی و یا از حالت قائم منحرف شود (حتی به اندازه یک درجه) به عنوان بادبند (Brace) تلقی مینماید.


* نرم افزار هر عنصر سطحی کاملا قائم را دیوار (Wall) تلقی مینماید.


* نرم افزار هر عنصر سطحی کاملا افقی را کف (Floor) تلقی مینماید.


* نرم افزار هر عنصر سطحی را که از حالت افقی و یا از حالت قائم منحرف شود (حتی به اندازه یک درجه) به عنوان رامپ (Ramp) تلقی مینماید.

 

 

روشهای Select  کردن:

1) کلیک روی عضو یا اعضای مورد نظر.اگر روی عضوی که انتخاب شده، مجدد کلیک نمایید، از حالت انتخاب خارج میشود (Deselect)

* توجه: با انتخاب کردن یک عنصر خطی، آن عنصر بصورت خط چین نمایش داده میشود.در المانهای سطحی پس از انتخاب یک حاشیه نقطه چین در آن ایجاد میشود.

* توجه: در این نرم افزار هر المان با یک نوع رنگ خاص مدل میشود.تیرها و بادبندها به رنگ زرد، ستونها به رنگ سبز، کف ها به رنگ طوسی و دیوارها به رنگ قرمز مدل میشوند.

2) باز کردن کادر در اطراف اعضای مورد نظر.اگر کادر از چپ به راست باز شود، فقط اعضایی که بطورکامل درون کادر قرار گیرند، انتخاب میشوند. اگر کادر از راست به چپ باز شود، علاوه بر اعضایی که بطور کامل در کادر قرار دارند، اعضایی که بخشی از آنها هم درون کادر قرار گیرد، انتخاب میشوند.

3) استفاده از آیکونهای موجود در نوار ابزار سمت چپ.


حال به توضیح هریک از آیکونهای موجود در نوار ابزار سمت چپ میپردازم.


انتخاب کلیه اعضای موجود در مدل

با استفاده از این دستور، اعضایی که در مرحله قبلی انتخاب کرده بودیم، مجددا انتخاب میشوند.این دستور بسیار کاربردی است، زیرا اکثر مواقع لازم است چند دستور مختلف را بر روی تعدادی المان اجرا کنیم که از این گزینه استفاده میکنیم.از این گزینه برای Deselect کردن کلیه اعضای انتخاب شده استفاده میشود.این آیکون زمانی فعال میشود که حداقل یک عنصر انتخاب شده باشد.در داخل صفحه، بصورت Drag کردن، خطی را رسم میکنیم.کلیه المانهایی که با این خطِ رسم شده برخورد دارند، انتخاب میشوند.


4) استفاده از گزینه های موجود در منوی Select واقع در بالای صفحه.این منو در تصویر زیر نشان داده شده است:


برخی از گزینه های موجود در این منو، عینا در نوار ابزار سمت چپ نیز موجود هستند.در ادامه به شرح بقیه گزینه های منوی Select میپردازم.

By Frame Sections: انتخاب بر اساس نمره مقطع عناصر خطی.با انتخاب این دستور، لیستی از مقاطع عناصر خطی باز میشود که میتوان مقطع مورد نظر را انتخاب نمود.سپس در مدل هرجا که از آن مقطع استفاده شده باشد، آن عضو انتخاب میشود.

by Wall/Slab/Deck Sections: در این حالت نیز معیار انتخاب اعضا، نمره آنها میباشد.با انتخاب این دستور لیستی از مقاطع باز میشود که میتوان مقطع مورد نظر را از آن لیست انتخاب نمود.

در این دستور Wall برای مقاطع دیوار برشی، Slab برای دالهای بتن آرمه و Deck برای سقفهایی که انتقال بار در آنها بصورت یکطرفه است (مانند تیرچه بلوک و کامپوزیت)، استفاده میشود.

by Line Object Type: برای انتخاب بر اساس نوع المان خطی بکار میرود.با انتخاب این گزینه صفحه ای باز می شود که میتوان نوع المان را انتخاب کرد.مثلا اگر beam را انتخاب نمایید، تمام تیرهای مدل انتخاب میشوند.

by Area Object Type: برای انتخاب بر اساس نوع المان سطحی بکار میرود.با انتخاب این گزینه صفحه ای باز میشود که میتوان نوع المان را انتخاب کرد.مثلا اگر Floor را انتخاب نمایید، تمام کفهای مدل انتخاب میشوند.

by Story Level: انتخاب بر اساس طبقه.اگر از این دستور استفاده کنیم صفحه ای باز میشود که میتوان طبقات مورد نظر را انتخاب نمود.با این عمل کلیه اعضای آن طبقات انتخاب میشوند.این دستور کاربرد زیادی دارد.

Invert: با اجرای این دستور، اعضای انتخاب شده، Deselect میشوند و اعضای انتخاب نشده، Select میشوند.

Deselect: کاربرد این دستور به این صورت است که ابتدا المانهایی را انتخاب میکنیم، مثلا کل اعضای یک طبقه.سپس به کمک این دستور میتوان برخی از المانها را از حالت انتخاب خارج نمود.مثلا در بین اعضای انتخاب شده طبقه، میتوان ستونها را از حالت انتخاب خارج نمود.

موارد ذکر شده در فوق بیشترین کاربرد را در Select کردن دارا هستند.در ادامه سایر گزینه های این منو را توضیح میدهم که البته کاربرد کمتری در مدلسازی دارند.

On XY Plane: کاربرد این دستور بدین صورت است که ابتدا این دستور را انتخاب مینماییم،حال بر روی یک گره در مدل کلیک مینماییم.با این عمل خود گره و نیز المانهایی که در صفحه XY قرار دارند (صفحه ای که گره انتخاب شده در آن قرار دارد) انتخاب میشوند.

دستورات On XZ Plane وOn YZ Plane  نیز به همین صورت هستند با این تفاوت که المانهای انتخاب شده به ترتیب در صفحه XZ و YZ قرار دارند.

* در این سه دستور اخیر دقت نمایید که صفحه ای که المانهای موجود در آن صفحه انتخاب میشوند،صفحه ای است که گره ای که در ابتدا انتخاب مینماییم در آن صفحه قرار دارد.

by Groups: در نرم افزار ETABS این قابلیت وجود دارد که برخی المانهای مدل را در یک گروه خاص و با یک نام خاص قرار داد.با استفاده از این دستور میتوان از بین گروههای تعریف شده، کلیه المانهای گروه دلخواه را انتخاب نمود.

بقیه گزینه های منوی Select را فعلا شرح نمیدهم.

* توصیه اکید میگردد یک مدل دلخواه ETABS را ایجاد نمایید.(تیر و ستون و بادبند و کفها) و به کمک دستورات Select که در این جلسه شرح داده شده اند، آنها را Select و Deselect نمایید تا کاربرد این دستورات را بخوبی به ذهن بسپارید.

اگر از دستورات Select استفاده کرده باشید، حتما متوجه عباراتی همچون: Null، Dimension Line، Plank شده اید.اما این که این عبارات چه هستند در ادامه شرح داده میشوند.

Null: در جاهایی مثل نور گیرها، احتیاج داریم که حتما یک المان خطی در آن قسمت داشته باشیم تا بار روی آن تعریف شود. (مبحث بارگذاری در جلسات بعدی شرح داده میشود) در این موارد و موارد مشابه در مدلسازی این قسمت، بعد از انتخاب دستور رسم المان خطی، مقطع None را برای آن المان انتخاب مینماییم و در پروسه بارگذاری مدل، بار را روی این مقطعِ None  قرار میدهیم.حال اگر بخواهیم این المان خطی None  را انتخاب نماییم، در هنگام استفاده از دستور by Line Object Type عبارت Null را انتخاب مینماییم.با این عمل کلیه مقاطع None انتخاب میشوند و میتوان تغییرات لازم را روی آنها اعمال نمود.

Dimension Line: همان خطوط اندازه هستند.برای اندازه گرفتن طول یک المان هم میتوان مختصات تقاط ابتدا و انتهای آن را قرائت نمود (مختصات المان در گوشه پایین سمت راست نمایش داده میشود که شامل سه مختصه X و YوZ میباشد) و هم این که از منوی View دستور Measure را انتخاب نمود.با انتخاب این دستور سه گزینه Line، Area و Angle قابل انتخاب هستند.به شکل زیر توجه کنید:حال به شرح سه گزینه Line، Area  و Angle  میپردازم.

Line: در دو نقطه انتهایی خطی که میخواهید طول را اندازه گیری نمایید، کلیک کنید، برنامه طول خط را بلافاصله در نوار انتهایی پایین صفحه (در سمت چپ) نمایش میدهد.

Area: در گوشه های سطحی که میخواهید سطح آن را اندازه گیری نمایید کلیک کنید و با رسیدن به گوشه آخر سطح مورد نظر  دبل کلیک  نمایید. برنامه بلافاصله مساحت و محیط را در نوار انتهایی پایین صفحه (در سمت چپ) نمایش میدهد.

Angle: بر روی سه نقطه زاویه ای که میخواهید اندازه گیری نمایید کلیک نمایید (یکی در راس آن و دو تای دیگر در ضلعهای آن) برنامه بلافاصله مقدار زاویه را در نوار انتهایی پایین صفحه (در سمت چپ) نمایش میدهد.این زاویه در مقیاس درجه و مقدار آن همواره کمتر یا مساوی 180 گزارش خواهد شد.

 

Plank1: این گزینه با انتخاب دستور by Wall/Slab/Deck Sections  نمایش داده میشود.Plank در واقع نشان دهنده المان خاصی نیست، بلکه یک اسم اختیاری روی یک المان سطحی است که نرم افزار ETABS آن را انتخاب نموده و نشان دهنده این است که هر نوع سقفی را در ETABS میتوان مدل و انتخاب نمود.

عناصر مربوط به هر طبقه کدامها هستند؟

تیرها،کفها و گره های هر طبقه، در همان طبقه هستند و لذا مربوط به همان طبقه هستند، اما ستونها،بادبندها و دیوارهای برشی بین طبقات هستند.در نرم افزار ETABS ستون هر طبقه، ستونی است که سقف آن طبقه روی آن قرار دارد.در مورد دیوارهای برشی و بادبندها نیز، آنهایی که زیر سقف آن طبقه قرار دارند، جزء آن طبقه محسوب میشوند.

به شکل زیر توجه نمایید.در این شکل با استفاده از دستور by Story Level طبقه چهارم (STORY4) انتخاب شده است:Snap ها:

Snapها یا گیره ها درقسمت پایین نوار ابزار سمت چپ قرار دارند، این گیره ها در شکل زیر نشان داده شده اند:در ادامه به شرح هریک میپردازم.


چسبیدن به گره ها در مدل و نیز محل تلاقی  گرید ها
چسبیدن به نواحی انتهایی المانها و نیز وسط المانها
چسبیدن به محل تلاقی اعضا به یکدیگر و نیز محل تلاقی اعضا به Grid ها
چسبیدن به لبه اعضا و لبه Grid هاچسبیدن به نقاط شطرنجی نامرئی که در صفحه  وجود دارد.این دستور کاربرد چندانی ندارد.


انواع فایلها با پسوندهای متفاوت در ETABS

 دو نوع از پسوند فایلهای موجود در ETABS عبارتند از:

.EDB (مخفف ETABS DATA BASE): این فایل از طریق  دستور Open واقع در منوی File میتواند بازخوانی شود به شرط اینکه ورژن نرم افزار از ورژن نرم افزاری که فایل با آن مدل شده بالاتر یا مساوی باشد.

.$ET در اصل بصورت یک فایل متنی است که از طریق آن کلیه اطلاعات مدل قابل بازیابی است.به کمک این فایل میتوان با استفاده از هر ورژتنی از نرم افزار هر فایلی را باز کرد.برای استفاده از این فایل باید از طریق دستور Import در منویFile، گزینه ETABS .e2k Text File  را انتخاب نمود، و فایل $ET مدل مربوطه را  Import نمود.

به شکل زیر توجه نمایید:
 تا به این جا برخی از جنبه های مدلسازی نرم افزار را شرح دادم.در جلسات آتی وارد فاز مدلسازی شده و از دستوراتی که تاکنون بیان نموده ام به وفور استفاده خواهیم کرد.لذا از شما تقاضا دارم سعی کنید به اندازه کافی بر این مطالب تسلط پیدا کنید تا در ادامه کار با مشکل مواجه نشوید.

باز هم یاد آور میشوم که اگر  هرگونه سوال یا شبهه ای در مطالب ارائه شده وجود دارد، میتوانید به آدرس tarrah.saze@googlemail.com ایمیل بدهید و یا در قسمت نظرات، سوال خود را مطرح نمایید.

از تمامی همکاران و دوستانی که با ارائه نظرات ارزشمند خود مرا در ارائه هرچه بهتر مطالب یاری میفرمایند، کمال تشکر را دارم.


پایان جلسه پنجم

www.civiltutorials.mihanblog.com