جلسه سیزدهم

Assign>Shell/Area


به کمک منوی فوق میتوان موارد زیر را اعمال نمود:

Wall/Slab/Deck Section... : برای تغییر مقطع دیوارها و سقفها کاربرد دارد. روش کار به این صورت است که ابتدا سقف یا دیوار مورد نظر را انتخاب کرده و بعد وارد این منو شده و مقطع جدید را به آن اختصاص میدهیم.

Openings... : برای ایجاد بازشو در سقف یا دیوار کاربرد دارد. روش کار به این صورت است که ابتدا سطحی را که میخواهیم به بازشو تبدیل نماییم انتخاب نموده و سپس این دستور را اعمال مینماییم. شایان ذکر است که راه دیگر اعمال بازشو در سقف این است که از ابتدا در قسمتی که دارای بازشو است، سقفی را مدل ننماییم. بنده این حالت را ترجیح میدهم!

Diaphragms.. : از این گزینه برای اختصاص دیافراگم صلب  (Rigid)  ( و یا نیمه صلب  (Semi Rigid) ) به سطوح استفاده میشود. شایان ذکر است که دیافراگم از نظر آیین نامه باید حائز شرایط صلبیت باشد ( خصوصا برای ساختمانهای بلند مرتبه).

 


اما دیافراگم چیست؟ دیافراگم همان سقف سازه ( کف طبقه) است. دیافراگم وظیفه انتقال بارهای جانبی سازه به عناصر باربر قائم (ستونها) را دارد. دیافراگم ها دارای سختی زیادی (در صفحه خود) میباشند و لذا به دلیل همین سختی زیاد تغییر مکان جانبی کلیه node هایی که یک دیافراگم قرار دارند باهم مساوی بوده و لذا نسبت به هم تغییر مکان نمیدهند و این موضوع سبب میشود که در تیرهای قابهای خمشی نیروی محوری ایجاد نشود و همانطور که مستحضر هستید تیرها برای نیروی محوری طراحی نمیشوند.

بعبارت دیگر ما کلیه دیافراگم ها را بصورت صلب در نظر میگیریم اما عملا کنترلی روی آن انجام نمیدهیم تا مطمئن شویم که دیافراگم واقعا صلب است یا خیر!

بحث دیافراگم ها بحث شیرینی است اما برای بررسی رفتار دیافراگم ها بهتر است به رفرنسهای مربوطه مراجعه فرمایید. شایان ذکر است در صفحه 125 آیین نامه 2800 ویرایش سوم ( پیوست 6) توضیحاتی جهت تشخیص صلبیت یا انعطاف پذیری دیافراگم ها ارائه شده است.

خب... حالا برویم به سراغ نحوه اعمال دیافراگم صلب.

برای این منظور کلیه طبقات (به جز طبقه Base) را انتخاب نموده و دیافراگم صلب را به آن اختصاص میدهیم که بصورت پیشفرض دیافراگمی تحت عنوان D1 در صفحه مربوطه موجود میباشد.

ضمنا میتوان از کمک گزینه Add New Diaphragm برای تعریف دیافراگمهای جدید استفاده نمود.

Local Axes... : از این گزینه برای تغییر جهت تیرریزی و انتقال بار استفاده میشود که بعد از کلیک بر روی آن پنجره ای باز میشود که دارای گزینه های مختلفی برای تغییر جهت انتقال بار میباشد. بهترین روش، روش Angle میباشد که زاویه جدید جهت تیرریزی را نسبت به محور Xها با جهت مثبت پادساعتگرد وارد مینماییم.

در این حالت نیز ابتدا چشمه هایی که جهت انتقال بارشان با سایر چشمه ها متفاوت است را انتخاب نموده و سپس زاویه جدید را وارد مینماییم.


جهت عصویت در خبرنامه گروه آموزشی و گروه تلگرام مهندس رحیمی عضو وبلاگ شوید