در این جلسه به ادامه توضیحات مربوط به منوی Define میپردازم.

همانطور که به خاطر دارید، اولین گزینه منوی Define دستور Material Properties میباشد که مربوط به تعریف مشخصات و ویژگی های مصالح میباشد.بعد از آن دستور Frame Sections قرار دارد.


Frame Sections

در این قسمت مقاطع تیرها و ستونها و مهاربندها  که قرار است در قسمت تحلیل مورد استفاده قرار گیرند، به برنامه معرفی میشوند.با انتخاب این دستور از منوی Define پنجره ای به شکل زیر باز میشود:حال به توضیح قسمتهای مختلف این پنجره میپردازم:

درسمت چپ:

قسمت Properties مقاطعی که تاکنون تعریف نموده اید (و یا از ابتدا در برنامه وجود دارند) قابل انتخاب هستند.برای انتخاب سریعتر مقطع مورد نظر از بین مقاطع موجود  میتوانید در قسمت Type in property to find  نام مقطع مربوطه را تایپ نمایید.

در سمت راست:

قسمت Import برای وارد نمودن مقاطع از پیش ایجاد شده به برنامه.

قسمت Add برای ایجاد مقطع جدید در خود برنامه

قسمت Modify/Show Property برای نمایش مشخصات مقطع انتخابی (که در سمت چپ پنجره در حالت انتخاب قرار دارد)

قسمت Delete Property   برای حذف مقطع انتخابی از لیست مقاطع تعریف شده.


*توجه: اساس کار تعریف مقاطع در نرم افزار ETABS به این گونه است که برنامه یک سری اعداد مربوط به مشخصات هندسی مقطع را از ما گرفته و سپس بصورت خودکار مشخصات تحلیلی مقاطع (از جمله سطح مقطع، ممان اینرسی و ...) را محاسبه مینماید.

 

قبل از ادامه توضیحات بهتر است با برخی از اصطلاحات موجود در نرم افزار آشنا بشوید:

I/Wide Flange: برای ساخت و یا فراخوانی مقاطع I شکل

Channel: برای ساخت و یا فراخوانی مقاطع ناودانی

Tee: برای ساخت و یا فراخوانی مقاطع T شکل

Angle: برای ساخت و یا فراخوانی مقاطه نبشی

Double Angle: برای ساخت و یا فراخوانی مقاطع دوبل نبشی

Box/Tube: برای ساخت و یا فراخوانی مقاطع تو خالی مستطیل شکل

Pipe: برای ساخت و یا فراخوانی مقاطع تو خالی دایره ای شکل

Rectangular: برای ساخت مقاطع تو پر مستطیل شکل

Circular: برای ساخت مقاطع تو پر دایره ای شکل

General: برای ساخت و یا بازخوانی مقاطعی که برای تعریف آنها مشخصات مقطع را به صورت دستی ( و بدون محاسبه خود کار نرم افزار از روی ابعاد مقطع) در نرم افزار وارد مینماییم.

Steel Joist: برای تعریف و یا ایجاد تیرچه های فلزی


Import

همانطور که اشاره کردم از این قسمت برای فراخوانی مقاطع از پیش تعریف شده میتوان استفاده نمود.فایل این مقاطع دارای پسوند.pro  میباشد.در عمل میتوان این مقاطع را بصورت CD هایی در بازار تهیه نمود و یا اگر در اینترنت جستجو نمایید احتمالا میتوانید آنها را دانلود نمایید.

این قسمت دارای یک پنجره کشویی میباشد که میتوان از لیست، نوع مقطع مورد نظر را انتخاب نمود.با این عمل پنجره دیگری باز میشود که از ما مسیر قرار گیری فایل مربوطه را میپرسد.با معرفی مسیر مربوطه و انتخاب فایل مورد نظر، مقاطع مربوطه در لیست سمت چپ اضافه میشوند.به شکل زیر توجه نمایید:*توجه مهم: استفاده ازفایل مقاطع پیش ساخته موجود در بازار به هیچ وجه توصیه نمیشود چون معلوم نیست چه کسی آنها را تهیه نموده است و آیا قابل اعتماد هستند یا خیر.به خاطر دارم اوایل آشنایی با این نرم افزار از اینگونه فایلهای پیش ساخته مقاطع استفاده کردم و بعد از انجام مراحل کار در انتها متوجه شدم مشخصات مقاطع درست نبوده است.لذا توصیه اکید میگردد مقاطع مورد نیازتان را خودتان تهیه نمایید. این کار در قسمت Add انجام میگیرد که در ادامه توضیح میدهم.


Add

همانطور که قبلا اشاره نمودم از این قسمت برای تعریف مقاطع در برنامه استفاده میشود.این قسمت نیز دارای یک منوی کشویی میباشد که میتوان از لیست، نوع مقطعی را که میخواهیم تعریف نماییم انتخاب کنیم.در شکل زیر این پنجره کشویی نمایش داده شده است:با این عمل پنجره دیگری باز میشود که در آن مشخصات هندسه مقطع ( و یا مشخصات تحلیلی مقطع در مورد مقاطع General) را وارد مینماییم.نمونه ای از این پنجره برای I/Wide Flange در شکل زیر نمایش داده شده است:*توجه: در حین تعریف مشخصات مقاطع با اصطلاحاتی روبرو میشوید که در بین مقاطع مختلف اعم از نبشی، ناودانی، آی شکل و ... مشترک هستند.در این جا به معرفی آنها میپردازم.

Flange: بال-Web : جان Thickness : ضخامت Width: عرض Height: ارتفاع Leg: ساق

*توجه: پنجره تعریف مشخصات مقاطع، برای مقاطع مختلف مشابه هم هستند فقط اطلاعاتی که برنامه از ما برای هر مقطع میپرسد متفاوت است.برای مثال برای تعریف یک نبشی دلخواه، گزینه Add Angle  را انتخاب مینماییم.در اینصورت پنجره ای به شکل زیر باز میشود که دارای قسمتهای زیر است:Section Name: نام مورد نظر برای مقطع

Section Properties: با کلیک بر روی این دکمه، مشخصات تحلیلی مقطع نمایش داده میشوند.همانطور که قبلا بیان شد، این مشخصات بصورت خودکار از روی مشخصات هندسی مقطع توسط نرم افزار محاسبه میشوند.

Set Modifiers: برای تعیین ضرایبی که بر اساس آن میتوان سختی مقطع را در پیچش، خمش و ... تغییر داد.این قسمت نقش مهمی در نتایج تحلیل و طراحی دارد.در جلسات آتی با این قسمت و ضرایب مربوطه بیشتر آشنا میشویم.

Material: در این قسمت از پنجره کشویی میتوان ماده مورد نظر را به مقطع اختصاص داد.لازم به ذکر است که اگر نوع ماده را بتن قرار دهیم، در پایین پنجره قسمتی به نام Reinforcement ایجاد میشود که مربوط به آرماتورهاست. (این گزینه در مورد نبشی بی معنی است، اما در مورد Rectangular و Circle کاربرد دارد که به ترتیب برای تعریف مقاطع مستطیلی و دایروی بتنی بکار میرود و در ادامه شرح داده میشود)

Dimension: این قسمت خود شامل چند زیر مجموعه است که ابعاد مقطع را در آن وارد مینماییم.برای مثال Outside horizontal leg نشان دهنده طول ساق افقی نبشی میباشد مثلا این عدد برای نبشی 120  برابر 12 سانتیمتر میباشد.

* در سمت چپ این پنجره شکل شماتیکی از مقطع نمایش داده میشود.

* در قسمت Display Color  میتوان رنگ مربوط به مقطع را تغییر داد.

Reinforcement:

همانطور که قبلا اشاره کردم این گزینه در صورتی فعال میشود که نوع ماده مقطع را بتن انتخاب نماییم.بدیهی است که این مورد برای مقاطع مستطیلی و دایروی (Rectangular  و Circle) بتنی کاربرد دارد.

برای توضیخ این قسمت، گزینه Add Rectangular را انتخاب نمایید (Add  Circle نیز مشابه همین حالت است) و سپس نوع ماده را CONC انتخاب نمایید.با این عمل گزینه Reinforcement در پایین پنجره نمایان میشود.با کلیک بر روی آن پنجره دیگری باز میشود که در ادامه به شرح آن میپردازم.به شکلهای زیر توجه فرمایید:

قسمتهای مختلف پنجره فوق عبارتند از:

Design Type: برای تعیین اینکه مقطع مربوط به یک تیر(Beam) است و یا یک ستون (Column)بکار میرود.با انتخاب Column موارد زیر را خواهیم داشت:

Configuration of Reinforcement: نحوه چیدمان میلگردها در مقطع.میلگردها در مقطع میتوانند بطور دایره ای یا مستطیلی قرار گیرند.

Lateral Reinforcement: نحوه چیدمان آرماتورهای جانبی (خاموتها) که به دو صورتTies (حلقه های مجزا از هم) و Spiral (مارپیچ) قابل انجام میباشد.

Cover to Rebar Center: فاصله پوشش بتن تا مرکز میلگرد.

Number of Bars in 2-dir: تعداد میلگردها درراستای محور 2.

Number of Bars in 3-dir: تعداد میلگردها در راستای محور 3.

*توجه: محور های 2 و3 در شکل شماتیک مقطع در پنجره قبلی نمایش داده شده اند.

Bar Size: نمره میلگرد (غیر از میلگردهای گوشه)

Corner Bar Size: نمره میلگرد های گوشه.که معمولا با نمره میلگردهای غیر گوشه یکی است.

* توجه: برای تعیین شماره میلگرد ها از منوی کشویی اعدادی را که در انتهایشان d  دارند انتخاب نمایید مثلا میلگردهای 10 و 12 به ترتیب  بصورت 10dو 12d میباشند.

Reinforcement to be Checked: بعد از تحلیل، نرم افزار کنترل میکند که آیا میلگرد تعریف شده در مقطع برای مقابله با بارهای وارده در مقطع، کافی بوده است یا خیر.

Reinforcement to be Designed: در این حالت، برنامه بطور خودکار، مقدار میلگرد مورد نیاز مقطع را بصورت As گزارش میکند.بدیهی است با داشتن مقدار As اقدام به تعیین تعداد و نمره میلگردها مینماییم.

اگر Design Type را بر روی Beam تنظیم نماییم، با گزینه های زیر روبرو میشویم:

Concrete Cover to Rebar Center: نشان دهنده پوشش بتن تا مرکز آرماتور است که برای آرماتورهای پایین و بالای مقطع میتواند متفاوت باشد هرچند اغلب اوقات این عدد برای هر دو مقداری یکسان است.

Reinforcement Overrides for Ductile Beams: این حالت مربوط به تحلیلهای غیر خطی است.اعداد این قسمت بصورت پیش فرض برنامه باقی میمانند.

*توجه:  برای تیرها، امکان تعیین مقدار آرماتور بصورت دستی وجود نداشته بلکه نرم افزار بطور خودکار مقدار آرماتور را محاسبه مینماید و بصورت As گزارش مینماید.بعبارت دیگر همواره در حالت Reinforcement to be Designed هستیم.

*سوال: در صورتیکه بخواهیم نمره میلگردی که در لیست پیش فرض برنامه وجود ندارد،مثلا میگرد نمره 22 ، استفاده نماییم، چه کاری میتوان انجام داد؟ شما پاسخ دهید! پاسخ شما به منزله حضور شما در بحث میباشد! شاد و سربلند باشید!

پایان جلسه هشتم

www.milgerd-soft.ir

www.civiltutorials.mihanblog.com

masoud.rs@gmail.com    : تماس با من