تبلیغات
آموزش تخصصی ETABS
آموزش تخصصی ETABS

مدلسازی،آنالیز و طراحی سازه های بتنی و فولادی

بخشی از قابلیتهای منحصر بفرد نرم افزار فرافر میلگرد

سه شنبه 25 فروردین 1394

برخی از قابلیتهای منحصر بفرد نرم افزار میلگرد:

1- اجرای برنامه در محیط نرم افزار محبوب اتوکد با اضافه شدن ریبون و نوار ابزار اختصاصی نرم افزار میلگرد به اتوکد

2- قابلیت کاربرد نرم افزار در تمامی نسخ نرم افزار اتوکد.

3- انتقال کامل (بصورت دو بعدی و سه بعدی) هندسه سازه از ایتبز به اتوکد و ترسیم آن.

4- ترسیم تیرها با جزئیات کامل اجرایی (منطبق بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) و قابلیت انتخاب قطر و تعداد میلگردهای سراسری، قطر میلگردهای تقویتی، قطر میلگردهای برشی و ... توسط کاربر.

5- قابلیت ترسیم تیرها بر اساس مقیاسهای کلی و جزیی انتخاب شده توسط کاربر.

6- قابلیت ترسیم مقطع تیرها بصورت خودکار و یا در محل انتخاب شده توسط کاربر.

7- قابلیت مدولار کردن (روند کردن) طول میلگردهای تقویتی در تیرها .

8- قابلیت افزایش تعداد میلگردهای سراسری بصورت خودکار در حالتیکه طول و تعداد میلگردهای سراسری قابل توجه باشد.

9- قابلیت روند کردن فاصله میلگردهای برشی (خاموت) با توجه به فاصله انتخاب شده توسط کاربر.

10-  قابلیت روند کردن تعداد میلگردها بر اساس درصد انتخاب شده توسط کاربر.

11-  ترسیم ستونها با جزئیات کامل اجرایی در دو حالت Check   و Design

12-  انتخاب خودکار قطر آرماتور برشی بهینه از میان قطرهای انتخاب شده توسط کاربر.

13- روند کردن فواصل میلگردهای برشی براساس فاصله انتخاب شده توسط کاربر.

14- ترسیم دیوارهای برشی با جزئیات کامل اجرایی و با هر نوع الگوی آرماتورگذاری (Uinform, Simplified C and T, General  ).

15- ترسیم کامل جزئیات اجرایی دیوارهای بازشودار  و اسپندرل ها بطور کامل

16-ارائه خطاهای محاسباتی و ترسیمی در دیتایل تیرها، ستونها و دیوارها

17- قابلیت شیت بندی خودکار

18-قابلیت ترسیم آسان: ترسیم و شیت بندی تیرها، ستونها و دیوارهای پروژه بصورت همزمان و حداقل زمان ممکن.

19- ارائه جدوال میلگردهای مصرفی ، وزن و موقعیت آرماتورها در ترسیمت ( لیستوفر و پوزیشن)

20-قابلیت دستور برش برای ارائه بهینه ترین حالت برش میلگردها برای بدست آوردن کمترین مقدار دور ریز (پرت)


میلگرد... نگاهی نو

وب سایت گروه نرم فزاری میلگرد

www.zeersakht.com

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت آشنایی و خرید نرم افزار با ما تماس بگیرید


آدرس دفتر مرکزی: تهران - یوسف آباد- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی -خیابان 68 - پلاک 19 - طبقه سوم -واحد 5- شرکت مهندسین زیرساخت پایدار - گروه نرم افزاری فرافر
تلفن تماس: 02188045660
ایمیل: milgerd.soft@gmail.com


جلسه اول

شنبه 6 فروردین 1390

نوع مطلب :آموزش ETABS، 

مقدمه

انواع سیستمهای باربر جانبی

1) سیستم قاب فضایی ساده (قاب مفصلی)

2) سیستم قاب خمشی (قاب صلب)

3) سیستم قاب مختلط (دوگانه یا ترکیبی)

سیستم قاب ساده: به سیستمی اطلاق میشود که در آن کلیه اتصالات بصورت مفصلی بوده، بین تیرها و ستونها امکان مبادله خمش وجود ندارد.در این سیستم تیرها و ستونها فقط وظیفه تحمل بارهای ثقلی را دارند و تامین پایداری و مقاومت در برابر بارهای جانبی بعهده مهار بندها و یا دیوارهای برشی می باشد.

پایداری سازه در برابر بارهای جانبی

الف) سیستمهای خمشی


در  رابطه فوق "b" نشان دهنده تیر (beam) می باشد.

قبل از تحریک سیستم θ و Δ صفر بوده سپس با تحریک سیستم توسط اعمال بار، θ و Δ بتدریج افزایش مییابند اما بعد از یک مقدار مشخص از تغییر مکان جانبی و θ ، حرکت سیستم متوقف میشود.اصطلاحاً چنین سیستمی را سیستم پایدار میگویند.

در سیستمهای خمشی (اتصالات گیردار) نقش تیرها در ایجاد پایداری به مراتب بیشتر از ستونها است.که این موضوع در رابطه ارائه شده در فوق مشهود است.

ب) سیستمهای مفصلی:


در این حالت بدلیل نوع عملکرد اتصال مفصل، سختی تیر مشارکت نمی کند لذا تغییر مکانهای جانبی سیستم بطور فزاینده و تسلسلی افزایش می یابند و در نهایت سیستم دچار فرو ریزش می شود.

در سیستمهای مفصلی برای تامین پایداری سازه در برابر بارهای جانبی می بایست از مهاربند و یا دیوار برشی استفاده نمود.

مهاربندها به تنهایی مقاومتی ندارند بلکه در ترکیب با ستونها، تشکیل یک شبکه خرپایی مقاوم در برابر تارهای جانبی را میدهند.

 

ملزومات تشکیل شبکه خرپایی

1) عناصر قائم (ستونها)

2) عناصر قطری (مهار بندها)

3) تیرها ( فقط در صورتیکه مهاربندها از نوع متصل به تیر باشند)

انواع سیستمهای مهاربندی:

1) سیستم مهار بندی هم محور ( همگرا، متقارب، CBF )


مکانیزم عملکرد سیستمهای مهاربندی هم محور(CBF)

یک مهار بند ضربدری را در نظر بگیرید، با تحریک سیستم سازه دچار تغییر مکان جانبی شده و به تبع آن یکی از المانهای قطری در فشار و دیگری در کشش قرار می گیرد.در طول جریان زلزله و در یکی از لحظات آن، نیرو در مهاربند فشاری حدوداً R برابر نیروی طراحی خواهد شد بدین ترتیب المان مورد نظر دچار کمانش خواهد شد. بواسط این کمانش و تغییر شکل ایجاد شده در عضو لنگری ایجاد خواهد شد که از تلفیق این لنگر با نیروی محوری،سطح تنش عظیمی در المان ایجاد میشود که منجر به تشکیل مفصل پلاستیک خواهد شد.

در سیکلهای  بعدی زلزله فرآیند فوق برای هر دو المان مهاربندی ایجاد می شود که منجر به کاهش قابل توجه سختی و مقاومت در مهاربندها می شود که در اصطلاح خرابی توسعه می یابد.

در مباحث طراحی مقاوم اصطلاحاً گفته می شود اگرچه مهاربندهای هم محور در تنشهای نه چندان بزرگ ودر حوزه عملکرد الاستیک سختی و مقاومت مناسبی دارند،لیکن تحت تنشهای بزرگ و در حوزه عملکرد غیر الاستیک، این مهاربندها استعداد زیادی به کمانش و ناپایداری دارند. بعبارت دیگر قابلیت اعتماد پذیری لرزه ای مناسبی ندارند.

2) سیستم مهاربندی برون محور ( واگرا، غیر متقارب، EBF )


مکانیزم عملکرد سیستمهای مهاربندی برون محور(EBF)

در سیستمهای EBF هدف طراحی آن است که از تشکیل مفصل پلاستیک روی ستونها و مهاربندها جلوگیری شود.در ضوابط طرح لرزه ای آیین نامه فولاد شرایطی مقرر گردیده است که با اعمال آنهد در طراحی هدف فوق تامین می گردد.اساس کار در سیستمهای برون محور بر تشکیل مفاصل پلاستیک در ناحیه تیر پیوند می باشد.

تیر پیوند (Link Beam): بخشی از طول تیر که بین مهاربندها قرار میگیرد تیر پیوند نامیده می شود.

هرچه طول تیر پیوند کوتاهتر باشد برش آن افزایش و خمش آن کاهش می یابد و با افزایش طول تیر پیوند بلعکس.

بنابراین در تیرهای پیوند کوتاه انتظار داریم تسلیم از نوع برشی و در تیرهای پیوند بلند تسلیم از نوع خمشی باشد.

اگر رفتار تیر پیوند برشی باشد ( در برش تسلیم شود) شکل پذیرترین حالت برای سیستمهای (EBF) است و استفاده از آن مکرراً توصیه میشود.

جان تیر پیوند بایستی از یک ورق تک بدون ورقهای مضاعف کننده جان تشکیل شده باشد.در ضمن تعبیه سوراخ در جان تیر پیوند مجاز نمی باشد.( تیر لانه زنبوری ممنوع است). بعبارت دیگر آیین نامه هیچگونه ریسکی را در مورد تیر پیوند نمی پذیرد.

رابط فعال و غیر فعال

بطور کلی در سیستمهای EBF رابط فعال یعنی رابطی که توان اتلاف انرژی دارد و رابط غیر فعال یعنی رابطی که توان اتلاف انرژی ندارد.

در شکل فوق:

در رابط فعال فقط تیر پیوند به مهار بند نیرو میدهد و در واقع مهاربندها تکیه گاه تیر هستند.در این حالت وقتی تیر پیوند تسلیم میشود کماکان میتواند روی بادبند نیرو تخلیه کند.

اما در مورد رابط غیر فعال تیر پیوند در حکم تکیه گاه برای بادبندها می باشد و لذا این تیر پیوند است که باید فشار مداوم مهار بندها را تحمل کند.لذا حجم نیروی بسیار زیادی روی تیر پیوند داریم که سبب تسریع در فرو ریزش خواهد شد و لذا چنین حالتی توصیه نمی شود.

 

مفهوم غیر خطی شدن سازه ها

در زمان وقوع زلزله اصل نیروی زلزله وارد بر سازه بصورت B.A.W  می باشد. این نیرو بسیار بزرگ بوده و طراحی بر اساس آن منجر به بالا رفتن بی رویه ابعاد و اندازه اعضای سازه می شود.

آیین نامه های زلزله با استفاده از " پتانسیل اتلاف انرژی سازه ها " در حوزه عملکرد غیر الاستیک، این مشکل را برطرف میکنند به این صورت که بسته به نوع سیستم سازه ای و اندازه گیری توان اتلاف انرژی آن، ضریبی به نام ضریب رفتار R را به آن سیستم سازه ای اختصاص می دهند، سپس نیروی B.A.W را بر ضریب رفتار R تقسیم میکنند.

به این صورت در زمان وقوع زلزله نیرو در اعضا حدوداً R برابر نیروی طراحی می باشد.لذا در بسیاری از اعضا تنش به حد تسلیم می رسد و در اعضا مفصل پلاستیک تشکیل می گردد.با افزایش تعداد مفاصل پلاستیک سازه وارد حوزه عملکرد غیر الاستیک خود می شود.از طرفی ضوابط شکل پذیری و طرح لرزه ای که در آیین نامه های فولاد و بتن آمده اند،به منظور تامین شرایط ایمن برای سازه در حین عملکرد در حوزه غیر الاستیک تنظیم شده اند.

مفصل پلاستیک: در فولاد مقطعی است که تارهای آن به حد جاری شدن رسیده اند و در بتن مقطعی است که میلگردهای کششی آن تسلیم شده باشند. (Hinge)

شکل پذیری: قابلیت جذب و استهلاک انرژی سیستم در حوزه عملکرد غیر الاستیک سازه تحت اثر بارهای تناوبی بدون آنکه در سازه افت مقاومت قابل ملاحظه ای ایجاد شده باشد.

منحنی (Push Over)


* در اصطلاح تحلیل می گویند سطح زیر نمودار های فوق با هم برابرند.
* اگر سازه بر مبنای
B.A.W طراحی شود، در طی زلزله رفتار سازه الاستیک خواهد بود که در این حالت، طرح توجیه اقتصادی و معماری ندارد و بعضاً در طراحی نیروگاهها و پالایشگاهها از این حالت استفاده می شود.

* هرچه ضریب رفتار بزرگتر باشد در حین وقوع زلزله سیستم زودتر تسلیم می شود.از طرفی چون می بایست سطح زیر منحنی Push  Over  با هم برابر باشد، لذا شکل پذیری آن هم می بایست بیشتر باشد.(تغییر مکان بیشتری خواهد داشت)

سطوح اصلی عملکرد سازه ها

1) قابلیت بهره برداری بی وقفه (IO: Immediate Occupancy): هیچگونه اختلالی در سرویس دهی سازه ایجاد نشود.

2) ایمنی جانی (LS: Life Safety): هدف حفظ جان ساکنین است و بعد از زلزله ممکن است سازه قابل استفاده نباشد.

3) آستانه فرو ریزش (CP: Collapse Prevention): احتمال تلفات جانی محدود هم وجود دارد

* ضریب (I)  برای اغنای سطح عملکرد مورد نظر می باشد.


پایان جلسه اول

www.civiltutorials.mihanblog.comمقدمه

شنبه 6 فروردین 1390

نوع مطلب :لطفا بخوانید!، 

با سلام و عرض ادب و احترام

با توجه به نیاز جامعه مهندسی عمران کشور به تسلط بر نرم افزارهای تحلیل و طراحی سازه ها، همچون نرم افزار محبوب و پر کاربر ETABS در جهت طراحی دقیق و قابل اعتماد سازه ها، بر آن شدم تا آموخته های خود را در مورد این نرم افزار در این وبلاگ ارائه نمایم.


نرم افزار ETABS از شرکت CSI از گروه نرم افزارهای اجزاء محدود در تحلیل و طراحی ساختمانها می باشد.این نرم افزار طیف گسترده ای از مصالح (فولاد، بتن، کامپوزیت و....) را پوشش داده و آیین نامه های طراحی بسیاری از کشورها را نیز در خود جای داده است.

آنالیز و طراحی ساختمانهای چند طبقه با پلانهای پیچیده، اعمال بارهای جانبی و ثقلی استاتیکی و دینامیکی،انجام آنالیز P-Delta، در نظر گرفتن نشستهای تکیه گاهی، بارگذاری تدریجی و... بخشی از قابلیتهای این نرم افزار می باشد.

مباحث مورد بررسی در این جا در چهار فصل کلی ارائه می شوند:

·        مقدمه

·        آشنایی کلی با منوهای نرم افزار

·        مدلسازی، بارگذاری، آنالیز و بررسی نتایج

·        طراحی ( شامل دو بخش سازه های فولادی و بتنی)

موارد فوق به طور مبسوط و بتدریج در وبلاگ  قرار می گیرند و در هرجایی از بحث که لازم باشد نکات اجرایی و فنی ارائه خواهد شد تا خوانندگان بتوانند علاوه بر تسلط بر مفاهیم اصلی نرم افزار دید کلی نسبت به آنچه در عمل انجام می گیرد بدست آورند.

مطالب این سایت همواره بطور رایگان در اختیار علاقه مندان قرار خواهند گرفت، لیکن از شما سروران گرامی خواهشمندم در صورت استفاده از مطالب فوق در وبلاگها و وب سایتهای دیگر، منبع را نیز ذکر بفرمایید.ضمناً در صورتیکه مطالب این وبلاگ برای شما مفید بود، خواهشمندم این وبلاگ را به دوستان و آشنایان خود نیز معرفی نمایید تا همگی بتوانیم از این مطالب بهره مند گردیم.

ضمناً خواهشمندم با اعمال نظرات خود در روشن تر شدن هرچه بیشتر جنبه های مختلف مسائل من را یاری نمایید تا هم من و هم دیگر خوانندگان از نقطه نظرات و نکات شما برای افزایش سطح آگاهی و شناخت خودمان استفاده کنیم.

از آنجایی که دانایی و شناخت کامل فقط از آن خداوند است لذا من نیز همچون دیگر آدمیان دارای عدم آگاهی از برخی جنبه های موضوع  و اشکالات و ایرادات علمی و فنی در مورد این نرم افزار می باشم.لذا از شما همکاران و سروران گرامی خواهشمندم تا بر اینجانب منت نهاده و اشکالات را به من یاد آوری نمایید تا آنها را برطرف نموده و بتوانم در این امر هرچه مفیدتر و بهتر عمل نمایم.

برای تماس با من و اعلام نظرات خود می توانید به آدرس ذیل ایمیل بزنید و یا در همین وبلاگ پیام خود را قرار دهید.

با تشکر

مسعود رحیمی

tarrah.saze@googlemail.com

www.civiltutorials.mihanblog.com

 

 


تعداد کل صفحات: (5) ...   2   3   4   5   

فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
نظرسنجی
  آیا علاقه مند به برگزاری دوره های حضوری آموزش تخصصی Etabs توسط مهندس رحیمی هستید؟


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها